Agencija za kadre

PROBLEMATIKA UPRAVLJANJA JAVNIH SREDSTEV NEPOSREDNIH IN POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNOV

Na seminarju bodo predstavljeni ključni problemi pri razmejevanju javne službe in trga in sicer v povezavi z lastnino in fiskalnimi pravili. Predstavljena bo problematika načrtovanja in porabe namenskih sredstev proračuna, v tej zvezi bodo podane usmeritve pri sklepanju najemnih pogodb in pogodb o uporabi nepremičnega premoženja predvsem v primerih, ko z nepremičnim premoženjem upravljajo javni zavodi.

1. Udeleženci

2. Podatki o plačniku

Zavezanec za DDV

v kolikor ste davčni zavezanec

v kolikor niste davčni zavezancic
Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
Pisne odjave upoštevamo do 3 delovne dni pred izvedbo. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo.
Polja označena z * so obvezna !