Agencija za kadre

PRIDOBIVANJE EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ STRUKTURNIH SKLADOV – KONKRETNI PRIMERI ZA FINANCIRANJE

Občine so danes pod stalnim finančnim pritiskom. S strani zakonodaje se določajo vedno nove in nove obveznosti, ki jih mora lokalna samouprava izvajati. Hkrati pa se ravno v obdobju priprave državnega proračuna kaže, kako nedorečeno je financiranje teh obveznosti, saj tudi ob dvigu povprečnine znesek še zdaleč ne zadošča za razvojno naravnanost občin. Tudi omejevanje zadolževanja, ki ima seveda svoj namen, ne spodbuja financiranja razvojnih aktivnosti občin. Tudi evropska sredstva

1. Udeleženci

2. Podatki o plačniku

Zavezanec za DDV

v kolikor ste davčni zavezanec

v kolikor niste davčni zavezancic
Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
Pisne odjave upoštevamo do 3 delovne dni pred izvedbo. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo.
Polja označena z * so obvezna !