Agencija za kadre

NOVI GRADBENI ZAKON V ZAKLJUČNI FAZI SPREJEMANJA INPOGODBENA RAZMERJA PRI GRADITVI Z VIDIKA OBČINE KOTLASTNIKA, INVESTITORJA IN MNENJEDAJALCA (ZOOM)

Seminar ima poseben poudarek na obveznostih in pravicah občin. Na seminarju bodo predstavljenejavnopravne obveznosti udeležencev pri graditvi, ki izvirajo iz gradbenega zakona in podzakonskihpredpisov ter vsa pogodbena razmerja. Predstavljene bodo novosti prihajaočega Gradbenegazakona GZ-1 in pravilno uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz posameznih pogodb in z obveznostmiposameznih pogodbenih strank.

1. Udeleženci

2. Podatki o plačniku

Zavezanec za DDV

v kolikor ste davčni zavezanec

v kolikor niste davčni zavezancic
Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV (označite):
Pisne odjave upoštevamo do 3 delovne dni pred izvedbo. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo.
Polja označena z * so obvezna !